Pedagogisch beleid

Pedagogisch beleid downloaden

Onze zienwijze op opvang kunt u hier downloaden.

Huisregels

Veiligheid staat bij ons voorop. Om die reden hebben wij dan ook huisregels die bij ons op de locatie worden gehanteerd. U kunt deze huisregels ook hier op onze website vinden en downloaden.

Huisregels downloaden

Inspectierapporten

Om meer inzicht te hebben in de kwaliteit op onze locatie kunt u hier het inspectierapport downloaden

Inspectierapport BSO het Buitenhuis

Om meer inzicht te hebben in de kwaliteit op onze locatie kunt u hier het inspectierapport downloaden

Inspectierapport BSO de Speeltoppers